CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS »

Tuesday, May 5, 2009

Reflektif dalam P&P

Masalah:
Komunikasi dua hala antara pelajar dengan guru kurang berkesan. Antara sebab yang dikenalpasti ialah masalah penyebutan perkataan (pronounciation) guru lemah menyebabkan pelajar tidak faham isi pembelajaran yang ingin disampaikan oleh guru.

Matlamat: Memastikan interaksi antara guru dan pelajar lebih berkesanJustify Full
Objektif: Meningkatkan kemahiran sebutan perkataan Bahasa Inggeris guru

Pelan Tindakan:
1. Membeli kamus elektronik atau kamus yang mempunyai simbol bagaimana untuk menyebut
2. Menonton dan mendengar rancangan televisyen atau radio yang menggunakan bahasa Inggeris
3. Berlatih lebih kerap berbahasa Inggeris dengan kawan
4. Tidak malu bertanya kepada orang lain sekiranya tidak tahu menyebut sesuatu perkataan

Pemantauan:
1. Memantau sesi P&P dalam kelas
2. Membuat kaji selidik daripada pelajar
3. Meminta rakan-rakan sekerja menegur/memberi komen tentang penggunaan bahasa Inggeris

Penilaian:
Berdasarkan kepada kefahaman pelajar tentang isi pengajaran

0 comments: