CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS »

Monday, June 8, 2009

Kuliah Minggu Ke-8

Pensyarah: Hajah Halimah Harun

Aktiviti 1:
Minggu ini sekali lagi beberapa kumpulan dipanggil untuk membentang kertas proposal mereka. Di antara kumpulan yang telah membentangkan kertas kerja mereka ialah:

Kumpulan 1: Ketua kumpulan Hafizah
Skop Subjek:
Tajuk:

Kumpulan 2: Ketua kumpulan Najwa
Skop Subjek: Bahasa Arab
Tajuk: Meningkatkan penghafalan dan Penguasaan Dhomir Bahasa Arab menggunakan Teknik Berlagu di Kalangan Murid Tahun 2

Kumpulan 3: Ketua kumpulan Ong Chee Keong
Skop Subjek: Geografi
Tajuk: Meningkatkan Pembelajaran Geografi Tingkatan 3 melalui Kaedah Eksplo-Geo

Kumpulan 4: Ketua kumpulan Anis Firdaus
Skop Subjek: Unit Beruniform
Tajuk: Meningkatkan Tahap Penglibatan Pelajar Perempuan dalam Aktiviti Unit Beruniform Kadet Polis

Kumpulan 5: Ketua kumpulan Nurul Huda Taridi
Skop Subjek:
Tajuk:

Kumpulan 6: Ketua kumpulan Mohammad Azizi
Skop Subjek: Bahasa Melayu
Tajuk: Mempertingkatkan Pencapaian Pelajar Tingkatan 5 terhadap Petikan Melayu Klasik Menggunakan Kaedah Think-Pair-Share

Kumpulan 7: Ketua kumpulan Nor Atifah
Skop Subjek: Bahasa Inggeris
Tajuk: Mempertingkatkan Perbendaharaan Kata dan Sebutan dalam Bahasa Inggeris melalui Role Play Simulation

Komen pensyarah secara keseluruhan ialah, setiap kumpulan mempunyai kelemahan yang sama iaitu:
  1. Tiada rujukan - tidak menyatakan sumber maklumat diperolehi dengan tepat. Kebanyakkan kumpulan hanya membuat andaian semata-mata, tidak merujuk kepada sumber yang sahih.
  2. Gagal membezakan rasional kajian dan tujuan kajian dilakukan. Rasional kajian adalah sebab kenapa kajian dibuat sedangkan tujuan kajian menyatakan untuk apa kajian dilakukan.

Format Laporan Kajian Tindakan ialah:

Bab 1: Latar Belakang Kajian
- rasional
- tujuan
- objektif
- persoalan kajian

Bab 2: Kajian Literatur
- kajian lepas sama ada kajian yang serupa ataupun lain

Bab 3: Prosedur Kajian
- harus terperinci
- RPH
- contoh BBM
- langkah-langkah kajian yang dijalankan

Bab 4: Pengumpulan data
- terdapat banyak cara pengumpulan data (rujuk Pengumpulan data) tetapi wajib
menggunakan teknik pemerhatian kerana kajian tindakan adalah kajian jenis kualitatif

Bab 5: Dapatan Kajian

Aktiviti 2: KUIZ


Soalan kuiz:
  1. Bezakan kajian tindakan dan kajian eksperimen.
  2. Apakah persoalan kajian yang terdapat dalam cadangan kajian tindakan yang telah dibuat?
  3. Apakah baseline data?

0 comments: