CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS »

Tuesday, May 12, 2009

Perubahan dalam Pendidikan

Bidang pendidikan merupakan faktor utama untuk menyediakan manusia menghadapi cabaran pada masa depan. Namun, dalam bidang pendidikan, perubahan adalah sesuatu yang tidak daat dielakkan. Malah perubahan didapati lebih menggambarkan ciri-ciri pendidikan berbanding dengan kestabilan.

Terdapat 4 jenis perubahan:
1. Perubahan ke arah peningkatan - perubahan jenis ini menuju ke arah kebaikan
2. Perubahan strategik organisasi - melibatkan keseluruhan organisasi seperti sekolah
3. Perubahan reaktif - perubahan akibat desakan atau tindak balas langsung daripada pelanggan dan pihak berkepentingan
4. Perubahan akibat daripada jangkaan - perubahan ini tidak disebabkan oleh desakan pelanggan tetapi kerana terdapat kesedaran dalam kalangan pengurusan yang perlu diadakan perubahan bagi memastikan organisasi memperolehi kebaikan kompetitif

Perubahan dikaitkan dengan proses evolusi dan proses revolusi:
1. Proses evolusi
- dikatakan sebagai perubahan yang menghasilkan kesan yang sedikit dalam tempoh yang
panjang
- menyebabkan perubahan yang ketara dalam status quo

2. Proses revolusi
- perubahan yang pantas
- perubahan yang akan meninggalkan kesan yang membinasakan

Perubahan adalah multidimensi dan sebarang perubahan yang diambil untuk mengadakan perubahan melibatkan pelbagai pertimbangan demi mengenalpasti semua dimensi yang berkaitan. Terdapat 6 dimensi yang perlu difahami:
1. Tujuan perubahan
2. Unit perubahan
3. Sifat perubahan
4. Magnitud perubahan
5. Skop perubahan
6. Jangka masa perubahan

Model-model perubahan:
1. Model Penggabunggan Roger
2. Model Kanter
3. Model Rand
4. Model ACOT

0 comments: