CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS »

Tuesday, May 12, 2009

Sorotan Literatur dalam Kajian Tindakan

Soroton literatur (literature review) ialah sorotan ke atas bahan-bahan literatur seperti buku, jurnal, artikel dll. Ia dilakukan secara kritikal ke atas poin-poin yang dikemukan dalam literatur tersebut. Maka, ia memerlukan kemahiran berfikir aras tinggi seperti membuat banding-beza, menganalisis, menilai dan membuat keputusan.

Membandingkan dan membezakan:
- mencari persamaan dan perbezaan berdasarkan kepada kriteria seperti ciri-ciri, sifat-sifat, kualiti dan unsur sesuatu objek dan peristiwa
- kemahiran ini digunakan apabila:
1. terdapat 2 atau lebih ciri atau kemungkinan
2. membuat pilihan atau keputusan
- Langkah penggunaan:
1. Perhatikan dan berikan tumpuan kepada 1 atau beberapa ciri kajian tindakan (sampel,
setting, prosedur, pengumpulan dan penganalisaan data)
2. Kenalpasti ciri kajian tindakan
3. Tentukan sama ada kajian tindakan yang lain mempunyai ciri-ciri yang sama
4. Nyatakan ciri itu sama/berbeza

Menganalisis
- mengolah maklumat dengan menghuraikannya kepada bahagian yang lebih kecil bagi memahami sesuatu konsep atau peristiwa serta mencari makna yang tersirat
- kemahiran ini digunakan untuk mengenali bahagian-bahagian, memahami hubungkait antara bahagian dan mengenali prinsip yang terlibat
- merupakan satu konsep yang kompleks menggunakan beberapa ciri kemahiran berfikir

Menilai
- membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara daripada segi kebaikan dan kelemahan berdasarkan bukti atau dalil yang sah
- kemahiran ini digunakan untuk membuat keputusan bagi:
a) memilih sesuatu
b) menerima atau menolak sesuatu idea

Membuat Kesimpulan
- membuat pernyataan tentang hasil sesuatu kajian yang berdasarkan kepada sesuatu hipotesis atau mengukuhkan sesuatu perkara berdasarkan penyiasatan
- kemahiran ini digunakan untuk membuat keputusan, menerangkan sesuatu, meramal atau menyokong penyataan

Mensintesis
- menggabungkan idea, unsur dan perkara yang berasingan untuk menghasilkan gambaran yang menyeluruh dalam bilik pernyataan, esei, lukisan dan artifak
- boleh menghasilkan resolusi baru

0 comments: